Nagyot foghatnak a cégek a csoportos TAO-val

Nagyot foghatnak a cégek a csoportos TAO-val
A csoportos társaságiadó-alany a cégcsoportok számára nagy mértékű adómegtakarítási lehetőségeket jelenthet és az adminisztrációs terhek csökkenését eredményezheti.

A KCG Partners jogi szakértői szerint a csoportos TAO adóalanyisággal elérhető legfontosabb előny az, hogy lehetősége nyílik a csoportos társaságiadó-alany tagjainak a pozitív és negatív adóalapok összevezetésére, amely jelentős adóalapcsökkentést tesz lehetővé.  Emellett a csoportban résztvevő tagok mentesülnek csoporton belül a transzferár nyilvántartási kötelezettség alól, amivel szintén jelentős költségeket takaríthatnak meg.

A magyar jogrendszerben a csoportos adóalanyiság fogalma nem ismeretlen, ugyanis áfacsoport létrehozására már régóta lehetősége van az adózóknak. A csoportos társasági adózás külföldön nagy sikernek örvend, az Európai Unió több tagállamában (például Németországban, Ausztriában, illetve Spanyolországban) is alkalmaznak a hazaihoz hasonló, cégcsoportok által választható csoportos adózási formákat. A csoportos társasági adózás hazai sikerességét jól mutatja, hogy – a felelős államtitkár tájékoztatása szerint – már az első adóévben több mint ezer cég választotta ezt az adózási formát, amellyel összesen akár 15 milliárd forint megtakarítást is elérhettek. A csoportos adózók száma azóta tovább nőtt.

A csoportos társaságiadó-alanyisággal elérhető előnyök

  • A csoport létrehozásával az új adóalany jön létre, amely az adóhatóságtól – kizárólag a társasági adó kötelezettségekre vonatkozó – új csoportos adóazonosító számot, illetve adószámlát kap. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a csoporttagok a korábbi évekről hozott elhatárolt veszteségét ne használhatnák fel.
  • A cégcsoporton belül veszteséges cég negatív adóalapja azonnal szembeállítható a cégcsoporton belüli pozitív adóalapokkal, amellyel jelentős adómegtakarítás érhető el.
  • A csoport létrehozása az adókedvezmények igénybevétele tekintetében is előnyöket hordoz magában. A tagok által – egyedi szinten – érvényesített fejlesztési és az energiahatékonysági adókedvezményt követően az egyéb adókedvezmények csoportszinten kerülnek levonásra.
  • A csoportos társaságiadó-alanyiság további kiemelkedő előnye, hogy a csoporttagok között megvalósuló ügyletek vonatkozásában a transzferár nyilvántartásra vonatkozó rendelkezéseket főszabály szerint nem kell alkalmazni. Ennek következtében a csoporttagok nem kötelesek az egymás közötti ügyletek esetében a szokásos piaci árat megállapítani, az ettől való eltérés esetén az adóalapot módosítani, illetve az alapul fekvő ügyleteket dokumentálni.

A csoportos társaságiadó-alany létrehozásának feltételei, menete

Csoportos társaságiadó-alany tagjai belföldi illetőségűnek minősülő jogi személyek lehetnek, illetve az üzletvezetésének helyére tekintettel belföldi illetőségű adózónak minősülő külföldi személy és belföldi telephelye útján a külföldi vállalkozó is.

A csoportos társaságiadó-alany létrehozásához három konjunktív feltétel teljesülését írják elő az érintett jogi személyek vonatkozásában:

  • a szavazati jogon alapuló, közvetlen, illetve közvetett többségi befolyás;
  • a számviteli politikájuk szerinti mérlegfordulónap azonosságát; valamint
  • a beszámoló, könyvviteli zárlat összeállításának egységességét (számviteli törvény III. fejezet vagy IFRS).

Fontos szabály, hogy a Ptk. szerinti közeli hozzátartozók közvetlen és közvetett szavazati hányadát a befolyás megállapításakor egybe kell számítani, így – az összes feltétel fennállása esetén – a családi tulajdonban lévő cégcsoportok esetében is lehetőség van csoportos adóalany létrehozására.

Egyéb csoportos társaságiadó-alanyiságot érintő szabályok

Csoportos társaságiadó-alanyt minden évben, az adóév utolsó előtti hónapjának első napjától az adóév utolsó előtti hónapjának 20. napjáig (ez jellemzően november 1.-20. napja közötti időszak) lehet létrehozni. A tagok által benyújtott közös kérelmet a Nemzeti Adó- és Vámhatóság hagyja jóvá.  A szűk benyújtási határidőre tekintettel a csoport létrehozására, illetve bővítésére irányuló előkészületeket érdemes kellő időben megkezdeni.

A csoportos társaságiadó-alany vonatkozásában a felelősségi és a kamatlevonhatósági szabályokra is érdemes figyelembe venni. A csoport létrejöttéhez a törvény felelősségi szabályokat rendel, így a csoportos társaságiadó-alanyiság csoporttagjai egyetemlegesen felelősek a csoporttagság fennállása alatt keletkezett adókötelezettségekért, illetve a csatlakozó csoporttag a csoporttagságát megelőző időszakban keletkezett csoportos adókötelezettségért. Szintén fontos szabály, hogy a csoportos társaságiadó-alanyok esetében a kamatlevonhatósági szabály csoportszinten alkalmazandó.

Lényeges egyszerűsítést hozott

A csoportos társaságiadó-alanyiság lényeges egyszerűsítést hozott a magyar adórendszerbe. A jogintézmény kínálta lehetőségeket leginkább a nagyobb cégcsoportok tudják a leginkább kihasználni. Mindazonáltal kisebb cégcsoportok esetében is érdemes megfontolni ilyen csoportos adóalany létrehozását, amennyiben a tagok egymás közötti ügyletei miatt a transzferár dokumentáció elkészítése jelentős erőforrást és költséget igényel. A szokásos piaci ár megállapításához kapcsolódó adminisztráció alóli mentesüléssel jelentősen csökkenthetők a költségek, amelyek hosszú távon hozzájárulnak a vállalatok versenyképességéhez.

Kövesd az oldalunkat a Facebook-on és a Twitteren is!Címkék: KCG Partners, adó