A jövő munkaerőpiacát a transzverzális kompetenciák határozzák meg

A jövő munkaerőpiacát a transzverzális kompetenciák határozzák meg
A világban végbemenő technológiai fordulat, a digitalizáció és automatizáció lendületes térhódítása, a demográfiai változások, a COVID-19 pandémia, illetve az e jelenségekkel összefüggésben is egyre inkább elterjedő rugalmas és atipikus foglalkoztatási formák alapjaiban változtatják meg a munkavégzés jövőbeni formáit. E változások hatására (is) az érintett munkaerőpiaci elvárások közül egyre hangsúlyosabb helyet kapnak az ún. transzverzális készségek, olyan kompetenciák (pl. önálló tanulásra való képesség, együttműködés, kritikus gondolkodás, digitális kompetenciák stb.), amelyek lehetővé teszik a munka változó világához történő gyors és rugalmas alkalmazkodást.

A Századvég Konjunktúrakutató Zrt. Digitális üzletága által 2022. harmadik negyedévében, illetve 2023. első felében két különböző szakaszban (az aktív munkavállalók, a lakosság, illetve a munkaadók körében) végzett kutatás során arra kerestük a választ, hogy a következő 5-10 évben várhatóan miként változnak a hazai munkavállalói kompetenciákkal szemben támasztott munkaerőpiaci/munkáltatói elvárások, ezeket milyen tényezők befolyásolják leginkább; a hazai munkaképes korú lakosság milyen mértékben rendelkezik a vizsgált kulcskompetenciákkal, illetve mennyire van tisztában azok jelentőségével, és mennyire nyitott azok fejlesztésére; továbbá az érintettek (munkáltatók, munkavállalók) milyen percepciókkal, várakozásokkal tekintenek a jövő munkahelyei/munkakörei által támasztott követelményekre, illetve milyen elvárásaik vannak a munkavégzés formájával (helyszínével, idejével) kapcsolatban.

A két kutatási fázis eredményei alapján jól látszik, hogy bár eltérő hangsúlyokkal, de mind a magyarországi munkaadók, mind a munkavállalók éppen az érintett készségek meglétét tartották leginkább fontosnak a jövő sikere szempontjából.

A kutatás elgondolkodtató megállapítása ugyanakkor, hogy meglehetősen alacsony a képzéseken résztvevő munkavállalók aránya, ahogy a hazai munkaadók többsége sem kapacitálja munkavállalóit, hogy tömegesen vegyenek részt a tudásuk, illetve kompetenciáik fejlesztését célzó képzéseken.

A digitális technológiák széleskörű elterjedésének következtében szükségessé váló, új munkavállalói kompetenciák közül a válaszadók az iparág-specifikus tudás, a problémamegoldó képesség, a tanulásra való nyitottság és a digitális készségek fontosságának felértékelődésére számítanak leginkább.

A kutatás összefoglalója elérhető a Századvég weboldalán.

 

 

 

 

Kövesd az oldalunkat a Facebook-on és a Twitteren is!