A Z generáció tényleg más, mint amit eddig ismertünk

A Z generáció tényleg más, mint amit eddig ismertünk
A Sustainable Brands weboldal által végzett angliai felmérés (2014) alapján a Z generáció ment meg minket. Ők inkább választanák azt a márkát, ami segít egy jobb világ megteremtésében, valamint ugyanez a szempont jellemző a leendő munkahely kiválasztásakor is. Az általuk legfontosabbnak tartott megoldandó problémák az éhezés megszüntetése és a nagyobb hozzáférés biztosítása a tiszta ivóvízhez és higiéniához. Számukra a környezettudatos viselkedés már automatikus, valamint a fiatal nők már sokkal inkább érzik magukat jogosultnak az egyenlőségre. De hogy mindez Magyarországon, miképp alakul hazánkban, arról olvashatnak most Lamanda Regina kutatási összefoglalójában!

Az 1990-es évek derekán megszületett az első digitális bennszülött generáció. Ez a mára nagyjából húszas éveit taposó, fiatal felnőttek korosztálya egy, az előzőkétől merőben új értékrendszert hozott magával. Talán ez okozza azt is, hogy az idősebbek szerint – akik egyben napjaink szakemberei is – sokszor értékelhetetlen a hozzáállásuk és a világnézetük - olvasható a generatika.hu-n.

Érdemes belegondolni abba, hogy ez a sokat ostorozott nemzedék feladata kialakítani egy eddig sosem látott társadalom határait. A körülmények mára már megváltoztak, a digitalizáció világuralma már nem ad lehetőséget az eddigi szabályok betartására. Nem meglepő tehát, hogy a formálódó új rendszerek súrlódást okoznak a fiatal és idős generációk között.

Nemcsak abban mások az Y generációtól, hogy beleszülettek az internet és digitalizáció uralta világba, hanem ezzel együtt a világban zajló háborúk, terrorizmus, globális felmelegedés, környezetszennyezés is olyan – számukra már-már hétköznapi – dolgok, amik körül veszik a mindennapjaikat. Ez szorosan összefügg azzal, hogy bárhol és bármikor elérhetővé válik számukra mindenféle információ, köszönhetően az internetnek és a globalizációnak. (White, 2014.) A technológiai fejlődés nem csak az információ hozzáférést tette könnyebbé, hanem lehetőséget adott arra is, hogy hallassák a hangjukat a számukra fontos témákban, felhívva ezzel mások figyelmét is rájuk.

A (szakdolgozat) központi kérdése az volt, hogy eme nemzetközi jelenségek, eredmények mennyiben jelennek meg Magyarországon. Számos külföldi kutatás alakul nálunk másképp, ahogy a történelem sem alakul minden földrészen ugyanúgy. Így a nemzetközi eredményeket szükséges hazai

primer adatokkal is kontrollálni. Az első feltevés szerint, a „Z-generáció az őket megelőző X és Y generációnál felelősebben gondolkodik”.

A kutatás erre irányuló, első részében a kitöltőket arra kérték, hogy válasszák ki azt a három tulajdonságot, ami a legjobban jellemzik a őket az alábbiak közül: önzetlen, felelősségteljes, céltalan, tudatos, tájékozott, önző, nyitott, felelőtlen, empatikus, előítéletes, egyéb. Ahogy az 1. ábrán is látható, a legtöbb választás a céltalanra érkezett, a megkérdezettek 64%-a tartja generációjukat céltalannak.

Ha alaposabban belegondolunk ,ez önmagában nem jelent rosszat, hiszen nagyon fiatal generációról beszélünk - ennyi idősen nagyon sokan nem tudják még, hogy mi a céljuk az élet. Azonban ami már kissé aggodalomra adhat okoz, az az, hogy csak 8 olyan válaszadó volt, aki a céltalan mellett nem további negatív tulajdonságokat jelölt be. Ez százalékokban is megmutatkozik, hiszen a második és harmadik legtöbbet választott tulajdonság az 58% által jelölt felelőtlen és a 49% által jelölt előítéletes. A pozitív tulajdonságok közül a legtöbben - 30% - a nyitottat választották. Ez alapján joggal következtethetünk arra, hogy a digitális bennszülöttek elég negatívan állnak saját nemzedékükhöz. A teljes poszt itt érhető el.

Kövesd az oldalunkat a Facebook-on és a Twitteren is!