Módosult a Munka Törvénykönyve: vajon várható-e devizaalapú bérfizetés?

Módosult a Munka Törvénykönyve: vajon várható-e devizaalapú bérfizetés?
Elsősorban a külföldi vállalkozások magyarországi leányvállalatánál a munkavállalók részéről, de a forintárfolyam kiszámíthatatlansága miatt már egyre több hazai munkáltatónál is felmerül az igény, hogy a munkabér euróhoz legyen kötve, és esetleg euróban fizessék is ki. Lehetséges-e ez a jelenlegi szabályozás alapján? Változik-e a helyzet a Munka Törvénykönyvének múlt héten elfogadott, nagyszabású módosítása révén? Gyányi Tamás adószakértő, a WTS Klient senior partnere egyértelműen leszögezi: a munkabér alapvetően továbbra is csak forintban fizethető ki, azonban vannak kivételek.

Könyvelés, adózás, osztalék: devizában is lehetséges

Az infláció és a forint árfolyamváltozása a gazdaság valamennyi szereplőjére hatással van. A kedvezőtlen árfolyamváltozások elkerülésére a vállalkozások több esetben választják a devizás könyvvezetést, és a vállalkozások egyre inkább devizában rögzítik az ellenértéket a szerződéseikben is. Ezeket az összegeket teljesítéskor átváltják forintra, vagy a megállapodásuk alapján devizában számlázzák ki belföldi vagy külföldi ügyfeleik részére.

A veszélyhelyzetre való tekintettel a kormány rendkívüli intézkedésként lehetővé tette, hogy a társasági adó amerikai dollárban vagy euróban is fizethető legyen, 2023. január 1-jétől pedig a társasági adó mellett a helyi iparűzési adó is fizethető amerikai dollárban vagy euróban. Mindezeken túl a vállalkozások a taggyűlésük vagy közgyűlésük által jóváhagyott osztalékot vagy osztalékelőleget is teljesíthetik devizában a magánszemély tulajdonosok részére, egy közös megegyezéssel megállapított árfolyamon átváltva például forintról euróra. De mi a helyzet a munkabérekkel? Lehetséges megoldás-e a bérinfláció kihívásaira a munkaadók számára, hogy devizában fizessék munkavállalóik bérét? Vagy lesz-e erre lehetőségük már jövőre?

Munkabér: csak forintban?

„A hatályos szabályozás alapján – a munkabér védelme érdekében – a munkabért forintban kell megállapítani és kifizetni. Ettől eltérni csak külföldi munkavégzés esetén vagy jogszabály eltérő rendelkezése esetén lehetséges" – mondta Gyányi Tamás adószakértő, aki azt is hozzátette, hogy vezető állású munkavállaló esetében például a Munka Törvénykönyvének 209.§-a ad felhatalmazást eltérésre, amely alapján a munkabér devizában is megállapítható és kifizethető. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az ügyvezetők, cégvezetők, igazgatók, fióktelep-vezetők, vagy más, vezető állású munkavállalónak minősített munkavállalók euróban is megkaphatják a munkabérüket.

„Fontos tudni azonban, hogy a munkabérből levonandó és a munkabéren felül fizetendő adókat és járulékokat minden esetben forintban kell meghatározni, levonni, bevallani és befizetni" – figyelmeztetett az adószakértő. Ehhez az átváltáshoz a vállalkozásnak a kifizetés hónapját megelőző hónap 15. napján érvényes MNB-árfolyamot kell használnia. Mindezeket a szabályokat nem érinti a Munka Törvénykönyvének múlt héten elfogadott módosítása sem, tehát jövőre is érvényben maradnak.

„A helyzet így némileg ellentmondásossá vált, ugyanis miközben egy esetlegesen euróban meghatározott munkabér jelenleg jobban szolgálná a munkabér védelmét, éppen a munkabér védelmében rögzített szabály az, ami ezt gátolja. A nem vezető állású munkavállalók esetében a munkáltatóknak így nem marad más választása a bérinfláció követésére, mint azt jutalom vagy egyéb juttatás formájában, természetesen forintban kompenzálni" – összegezte Gyányi Tamás.

Kövesd az oldalunkat a Facebook-on és a Twitteren is!