Lehet-e a szellemi tőke egy vállalat mozgatórugója?

Lehet-e a szellemi tőke egy vállalat mozgatórugója?
A szellemi tőke, valamint az ezt alkotó szellemi intelligencia fogalma itthon még kevésbe ismert, azonban jelentősége egyre inkább növekszik a pandémia okozta változások és új élethelyzetek miatt is.

Carla Galli szervezet- és személyiségfejlesztő tréner szerin a szellemi intelligencia az, amely egyéni és szervezeti szinten is motiválja az értékalapú jövőképet, a felelősségteljes spontaneitást, a sokféleség éltetését, az együttérzés képességét, valamint a rugalmas ellenállási képesség megerősödését. Ezen tényezők azok, amelyek több szinten is megalapozzák a fenntartható világrendet.

Az ember természetes teremtő ereje

A szellemi intelligencia egyedülállóan emberi és nem egy végpontot jelöl, hanem magát a folyamatot. Az SQ témakörével foglalkozók, sok esetben külön bontják a meghatározást, hogy könnyebben megérthessük a szavak mögött rejlő jelentéseket. A „szellemi” arra utal, hogy tudatosak vagyunk önmagunkkal és a környezetünkkel kapcsolatban. Olyan önismerettel rendelkezünk, amellyel tisztán látjuk belső világunk, valamint külső világunk felépítését is. Ehhez az elemző és reflektív készséghez társul az „intelligencia”, amely tulajdonságunk a megértett információk és behatások összefésülésére, annak megfelelő használatának képességére utal. A szellemi intelligencia mélyebb tartalmát az adja, hogy a magas SQ által belső világunk teljes összhangban van a külső világunkkal. Ezáltal képesek vagyunk álmaink, vágyaink, értékeink mentén képviselni magunkat és élni az életünket, miközben nem csak egyénileg teljesedünk ki, de az ide vezető folyamat által és folyamatban is előre mutatóan építjük a „világot”.

Mit jelent ez a gyakorlatban? Azt, hogy az anyaginál magasabb minőségű értékek mentén élünk és ugyanezen értékeket igyekszünk megteremteni, továbbadni a világban. Ez a szellemi intelligencia egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy a szellemiségünk összhangban van a cselekedetünkkel. Ezeket a cselekedetek pedig a szó minden értelmében hozzáadnak az életünkhöz, mások életéhez, magához a társadalomhoz, nem pedig elvesznek belőle.

Hogyan lehet fejleszteni a szellemi intelligenciát?

A legalapvetőbb és leghatékonyabb terület az az önismeret mélyítése. Megismerni saját motivációinkat – amelyek sok esetben hiánymotiváltságból táplálkoznak, tehát nem valaminek a gyarapítására fókuszálunk, hanem valaminek a folyamatos pótlására. Azok a készségek, amelyekkel a szellemi intelligencia fejlesztésére direktebb módon hathatunk, Danah Zohar* professzor és üzleti tanácsadó értelmezése szerint a következők:

• öntudat elmélyítése

• belső erőforrásaink táplálása

• víziónk, valamint értékeink tudatosítása

• nehézségekkel való szembenézés képessége

• a dolgok közötti összefüggések megtalálása

• bátorság

• a sokféleség elfogadása és szeretete

• a kérdezés képessége

• újrafogalmazás képessége

• kontextusba helyezés képessége

• felelősségtudatos spontaneitás

Fontos tudatosítani magunkban, hogy a szellemi intelligencia nem egy végpont, hanem egy folyamatos cselekvés, amikor saját belső megérzéseinkre, bizonyosságunkra hallgatunk, mindezt úgy, hogy közben képesek vagyunk felmérni azt, hogy milyen kereteket enged ennek az adott szituáció. Minél többször végezzük ezt a cselekvést, annál inkább fejlődik az SQ.

Mit jelent a szellemi intelligencia egy vállalat életében?

Ha egy vállalat működésének szempontjából nézzük ezt, akkor azt, hogy a cég működésével úgy termel profitot, hogy nem csak az anyagi tőkére fókuszál. Létének kizárólagos célja még csak rejtetten sem az, hogy minél több vagyont termeljen. Természetesen, a legtöbb vállalat nem is ezzel az indíttatással születik meg – vagy legalábbis kifelé biztosan nem ezt kommunikálják – mégis, sok esetben egy idő után a nemes szándékkal induló cégeknél is minden alárendelődhet a pénzkeresésnek.

Félreértés ne essék, a szellemi intelligencia nem azt jelenti, hogy egy személynek vagy vállalatnak nem kell vagy nem szabad a pénztermeléssel foglalkoznia. A lényeg ugyanis abban rejlik, hogy az anyagi tőke egyensúlyban legyen két másik tőkével: a szellemi és az érzelmi tőkével.

A tőke ebben az esetben azt jelenti, hogy az adott intelligenciát – tehát a szellemit, érzelmit és anyagit is – megfelelően tudjuk működtetni, így képesek vagyunk ezen a területen is megtakarítani, úgymond tőkét generálni. Szervezetfejlesztés szempontjából előnyösebb tőkében gondolkoznunk, mint csupán az intelligenciában.

Rend a lelke mindennek

A magyar nyelv gazdagsága zseniálisan fest le olyan egyszerű igazságokat, amelyek a szervezetfejlesztésben is alkalmazhatók. Ha egy tágabb nézőpontból vizsgáljuk meg a vállalatvezetőket, a munkatársakat, valamint magát a vállalatot, akkor világosan kirajzolódik előttünk, hogy magas szellemi tőkével rendelkező vállalatokat csak magas szellemi intelligenciával rendelkező vezetők tudnak működtetni, valamint magas szellemi intelligenciával rendelkező munkavállalók is csak hasonló vezetés és vállalati kultúra alatt tudnak valóban kiteljesedni.

Egy rendszer, akkor tudj minden benne rejlő potenciált kiaknázni, ha az ténylegesen rendben van. Nem a „működik így is” gondolatiság határozza meg, hanem a „teljesedjünk ki és épüljünk”. A vezetésben megjelenő egyensúlytalanság, kilengés leképeződik magában a cégműködésben. Ezért meghatározó a cégvezető személye, az ő mentális és érzelmi támogatása, annak érdekében, hogy az ebből származó biztonság és bizonyosság érzetet az egész szervezeti kultúrára és tevékenységre ki tudja terjeszteni. Nem csak a vezető teszi naggyá a vállalatot, de szerepéből fakadóan indikálja azt, hogy milyen mederbe folynak a történések.

Mi a következő lépés?

Ha egy valóban fenntartható életvitelt szeretnénk létrehozni, sőt, egy kiteljesedett világban szeretnénk élni, ahhoz először is egyéni szinten kell változnunk. Talán utópisztikusnak hangzik, de ne felejtsük el, hogy minden társadalomban és minden civilizációban létezik egy uralkodó norma. A normát pedig a kritikus többség által elfogadott értékek alakítják. Arról, hogy ezt a kritikus többséget miként lehet pozitív irányban befolyásolni, megoszlanak a vélemények. Az azonban, hogy a munkahelyünk egyfajta második otthonként szolgál a legtöbbünk számára – már csak az ott töltött minimum heti 40 órából kiindulva – tagadhatatlan. A vállalatvezetőknek és vezető pozícióban lévő szakembereknek így hatalmas lehetőségük van arra, hogy pozitív irányba tereljék a folyamatokat. Ez nem egy újabb „teher”, amely a vállalatvezetők vállát nyomja, hanem lehetőség. Minél rugalmasabb és a sokszínűséget minél inkább tisztelő, szellemileg fejlett norma uralkodik, annál magasabb szinten tudunk élni mint társadalom.

Carla Galli orosz származású, Magyarországon élő motivációs előadó, író, személyiség- és szervezetfejlesztő tréner. Innovatív képzéseinek és hatékonyságfejlesztő foglalkozásainak módszertanát a közel 25 éves szakmai tapasztalata, az NLP, valamint az emberi agy működésének tanulmányozása alapján építette fel. A Carla Galli Akadémia keretén belül több akkreditált képzést is nyújt mind céges, mind pedig egyéni szinten.

Kövesd az oldalunkat a Facebook-on és a Twitteren is!