Trunk Tamás és a Neticle közös kutatása a generációk megítéléséről

Trunk Tamás és a Neticle közös kutatása a generációk megítéléséről
Az utóbbi hónapokban több, mint 10 000 említés született a hazai online médiában az X, Y és Z generációról. Mi rejlik ezekben a tartalmakban? Hogy gondolkodnak az internetezők a Z generációról, millenniumi nemzedékről vagy a Gen X-ről? A különböző korcsoportok megítélését a Neticle és Trunk Tamás elemezte a Neticle Media Intelligence social listening eszközzel. Az eredmények rávilágítanak arra, mely generáció képes a leginkább megmozgatnia felhasználókat, illetve melyik a legvitatottabb korosztály.

A Magyar PR Szövetség 2021-es évet lezáró PR Trendriportjának Z generációról szóló fejezetében mutatták be először a kutatás eredményeit. Ezzel egy időben Ausztriára is kiterjesztette az elemzést a Neticle csapata és Trunk Tamás, – aki az ausztriai Campaigning Bureau Z gen advisorjaként ausztriai márkáknak is dolgozott már -  hiszen a szoftver több nyelvterület szókészletével képes valós idejű média analízisre, monitorozásra.

„Mint ahogyan a Z generáció sem, így a Z generációról alkotott vélemények sem homogének. Országonként, sőt, csatornánként óriási különbségeket látunk a web hangjában, vagyis az internetezők generációról alkotott véleményében. – mondta Trunk Tamás, Z generáció szakértő.

„Az elemzés lefedte a teljes magyar és osztrák internetet. Mintegy 15 online csatorna 2021-es említéseit vizsgáltuk a kutatás keretében. A cikkek, blogok és fórumok mellett nagy hangsúlyt fektettünk a social media, például a Facebook, Twitter, Instagram felületek elemzésére is.” – tette hozzá Sinka Gabriella, a Neticle marketingvezetője.

Ausztria és Magyarország eredményei között több izgalmas különbség is található, amelyek hátterében országok közötti digitalizációs fejlettségi, az ország általános hangulati állapota, és társadalmat érintő különbségek, vagy akár a lakosság közösségi média használati szokásainak eltérései húzódhatnak meg. Ausztriában a társadalom 56,3 százaléka Facebook felhasználó, míg Magyarországon ez az arány több, mint 66 százalék – vagyis hozzávetőlegesen 6 750 000 fő rendelkezik felhasználói fiókkal. Nyugati szomszédainknál viszont a Twitter sokkal népszerűbb.

Magyarországon 2021-ben az online médiában 6 292 alkalommal említették a Z generációt, ez magasan meghaladja az Y és X generáció említéseit. Ausztriában az említések száma 3 198 a Z generáció esetében, hasonlóan a magyarországi adatokhoz, és ehhez hasonlóan az Y és X generáció említései jelentősen alacsonyabbak. Az interakciók száma ezek többszöröse, ami azt jelenti, hogy a közösségi médiában a téma rezonanciája nagy, a kommentek száma magas a generációval foglalkozó tartalmak esetén.

A Neticle felmérése alapján az online hír- és magazin portálok közül a Z generáció témájával kiemelkedően sokat foglalkozott a MarieClaire, a ProfitLine, a DigitalHungary, az Origo, az Index, a WMN és a HRPortal.hu.

A Z generáció címlapra Magyarországon 376 alkalommal került, ezzel szemben Ausztriában csupán 74 alkalommalc cikkjeiben Magyarországon 1 638, Ausztriában 1 098-szor került említésre a Z generáció.

A közösségi média felületek közül Magyarországon a Facebook-on említették a Z generációt a leggyakrabban, összesen 3 117 esetben, míg Ausztriában a Twitter felületen született a legtöbb említés, 1 008 alkalommal.

Ahol az eltérés mutatkozik, az az említések véleményindexe, azaz az adott témához tartozó mutató, mely az említés tartalmának negatív illetve pozitív töltetét határozza meg. A véleményindex nem egyszerűen a semleges-pozitív-negatív arányokat mutatja, hanem egy komplex mutató, ami figyelembe veszi az említésszámok mellett a pozitív-negatív említések mértékét is (nagyon negatív, negatív stb.)

Míg Ausztriában a közösségi médiára vonatkozó említések véleményindexének értéke 1 596, ugyanez Magyarországon 336. Azaz Magyarországon a Z generációt övező online megítélés jelentősen negatívabb az említések és interakciók tekintetében.

Kövesd az oldalunkat a Facebook-on és a Twitteren is!