NMHH: Egyoldalúság és módszertani hiányosságok a Freedom House legújabb, internetszabadságról szóló jelentésében

NMHH: Egyoldalúság és módszertani hiányosságok a Freedom House legújabb, internetszabadságról szóló jelentésében
A korábbi évekhez hasonló egyoldalúsággal és módszertani hiányosságokkal találkozhatunk az internetszabadság magyarországi állapotát értékelő Freedom on the Net 2023. évi jelentésében – állapítja meg a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elemzése.

Az NMHH folyamatosan nyomon követi a médiaszabadság magyarországi helyzetét vizsgáló különböző jelentéseket azzal a céllal, hogy észrevételeivel a vizsgált kérdések tényszerű és szakmai alapokon nyugvó értékelését segítse. Ennek szellemében készült el a hatóság elemzése a Freedom House 2023. évi internetszabadságról szóló jelentéséről (Freedom on the Net).

Az online nyilvánosság kiemelt jelentőségére tekintettel előremutató, hogy a Freedom House önálló kiadványban foglalkozik az internet szabadságának különböző aspektusaival. Megállapítható ugyanakkor, hogy a jelentés szakmai értékét a korábbi évekhez hasonlóan módszertani hiányosságok és tárgyi tévedések csökkentik. A tavalyival megegyező 100-ból 69 pontos, „részben szabad” minősítést jelentő eredmény ezúttal is egyetlen személy, a Társaság a Szabadságjogokért civil szervezet munkatársának értékelésén alapult, aki egyben a szöveges jelentés szerzője is.

A helyenként megjelenő – például az internethez való hozzáféréssel, a hálózatsemlegesség érvényesítésével vagy a távközlési piacra való belépés lehetőségével összefüggésben megfogalmazott – elismerő megállapítások ellenére a hivatkozott források jelentős részben a magyarországi médiahelyzettel kapcsolatban egyoldalúan kritikus orgánumoktól és szervezetektől származnak, továbbá ezúttal is kritikátlanul, eltérő álláspontok bemutatása nélkül közöl a dokumentum szubjektív, tényekkel alá nem támasztott véleményeket. Erre szolgáltat példát az Európa Tanács emberi jogi biztosától származó vélemény, miszerint a „politikai befolyás alatt álló médiahatóság” is erodálta a médiapluralizmust és véleményszabadságot Magyarországon.

A Freedom on the Net 2023-as kiadása az elemzés tárgyához szorosabban nem kapcsolódó kérdéseket az előző évekhez képest kevésbé von be az értékelésébe, azonban ismételten előfordul, hogy a vizsgált (jelen esetben a 2022 júniusa és 2023 májusa közötti) időszakon kívüli eseményekkel foglalkozik: például az online média sokszínűsége kapcsán a Magyar Nemzet 2018-as, ideiglenes bezárását idézi fel. Megemlíthető emellett, hogy a felhasznált források bizonyos esetekben elavultak, a jelentés például egy 2007-ben kiadott dokumentumra hivatkozik a társadalmi csoportok internethez való hozzáférése kapcsán.

Évek óta visszatérő téves állítások is megjelennek az idei kiadványban

A jelentés egyes megfogalmazásai esetében csupán a kérdés teljes körű megítélését segítő kontextus megvilágítása szükséges. Több helyen ugyanakkor korrekcióra szoruló tárgyi tévedésekkel találkozhatunk, bizonyos kérdésekben – például az NMHH függetlensége, a KESMA létrejöttével kapcsolatos összefonódás-vizsgálat vagy a „televíziós frekvenciák” kapcsán – pedig évek óta visszatérő téves állításokról beszélhetünk.

Összességében megállapítható, hogy a Freedom on the Net módszertanával kapcsolatban felvethető hiányosságok és a dokumentumban található tárgyi tévedések kérdéseket vetnek fel az országjelentés szakmai megalapozottságával és kiegyensúlyozottságával kapcsolatban.

Az NMHH oldalán közzétett átfogó elemzésben további részletek olvashatók a Freedom House és más szervezetek által kiadott médiaszabadság-jelentésekkel kapcsolatban.

 

 

Kövesd az oldalunkat a Facebook-on és a Twitteren is!