Audió munkacsoportot indított az IAB Hungary

Audió munkacsoportot indított az IAB Hungary
A hazai on demand audió médiapiac folyamatosan színesedő tartalomkínálata és a hirdetői költések egyre jelentősebb megjelenése miatt az IAB Hungaryn be-lül megalakult az Audió munkacsoport. Cél a piaci sztenderdek, a professzioná-lis médiapiaci működés kereteinek megteremtése.

Az elmúlt néhány évben egyre erősödött a digitális audiotartalom-szolgáltatás, mind a zenei streaming, mind pedig a podcastek formájában. A legnagyobb audió streaming szolgáltatók évek óta kínálnak reklámfelületet a magyarországi hirdetőknek, az elmúlt két évben pedig több hazai médiatulajdonos is saját podcast műsorokat indított, vala-mint elindult egy kifejezetten podcast médiatartalom gyártásra és értékesítésre szako-sodott cég is a magyar piacon.

Ahhoz, hogy a digitális audiotartalmak jelentős elérését monetizálni lehessen, és ezzel további bevételekhez jussanak a médiaipar audió megoldásait kínáló szereplők, meg kell teremteni a piac szakszerű működési körülményeit.

Az IAB Hungary újonnan alakuló AUDIÓ munkacsoportjának legfontosabb célja, hogy sztenderdizálja a digitális audió tartalomszolgáltatással összefüggésben megjele-nő médiapiaci fogalmakat, megfogalmazza azokat a mérési ajánlásokat, amelyek se-gítségével ez a médiatípus is hitelesen mérhetővé válik. Ezen felül szakmai fórumot jelentsen mindazon piaci szereplőknek, akik audiotartalom-szolgáltatással, értékesítés-sel, disztribúciós felületekkel foglalkoznak.

“Kevés izgalmasabb feladat van a médiában, mint egy teljesen új piaci terület felépíté-se, a működési keretek meghatározása és követni, ahogy a korábban néptelen terüle-ten új ökoszisztéma bontakozik ki” - fogalmazta meg személyes motivációját Román Balázs, a munkacsoport vezetője, a podcast műsorfejlesztéssel és értékesítéssel fog-lalkozó Betone Studio kreatív producere.

A munkacsoport hamarosan publikálja az első önálló produktumát, amiben összegyűj-tötték a digitális audiotartalom-szolgáltatás és értékesítés alapfogalmait. Szintén a kö-zeli jövőben várható egy podcast fogyasztási szokásokat feltáró alapkutatás elvégzése is.

A munkacsoportnak jelenleg a legnagyobb médiacégek és médiaügynökségek már tagjai, de várjuk további érdeklődők csatlakozását is” - tette hozzá Fináczy Dóra, az IAB Hungary ügyvezetője.

Kövesd az oldalunkat a Facebook-on és a Twitteren is!Címkék: média, IAB