Reklámadó mentes online hirdetések: 2014

Reklámadó mentes online hirdetések: 2014
Azok a cégek, amelyek ügynökségen keresztül rendelték meg Facebook vagy Google hirdetéseiket, mentesülhetnek a közzétevői nyilatkozatok hiányából eredő reklámadó szankciók alól 2014-ben.

A reklámadóról szóló törvény 2014-ben érvényes szabályai alapján a Google-től és a Facebook-tól megrendelt hirdetések ellenértéke után reklámadót kell fizetni, amennyiben ezek havi összege meghaladja a 2,5 millió forintot. A fizetendő reklámadó mértéke a 2,5 millió forintot meghaladó rész 20%-a. A hirdetőket kedvezőtlenül érintette az a tény is, hogy összeghatártól függetlenül ugyanezeknek a hirdetéseknek az ellenértéke nem elismert ráfordítás a társasági adóról szóló (TAO) törvény szerint. Ezzel az összeggel ezért még a társasági adóalapot is meg kell növelnie azoknak a cégeknek, akik olyan hirdetési felületeken hirdetnek, amelyek tulajdonosai nem adnak közzétevői reklámadó-nyilatkozatot.

Mentesülhetnek ezen terhek alól azok a cégek, akik ezeket a költéseiket ügynökségeken keresztül teljesítik. Hogyan lehetséges mindez?

Mentesítés a reklámadó-fizetési kötelezettség alól

A Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott állásfoglalások alapján az számít ugyanis a reklámadó törvény szerinti megrendelőnek, aki közvetlenül a hirdetést közzétevő médiummal áll kapcsolatban.

Az Rtv. nem definiálja külön a reklám közzétételének megrendelőjét, így a szavak általános jelentése alapján – a polgári jog alapvető összefüggéseivel is összhangban – azt a személyt (szervezetet) kell annak tekinteni, aki a reklám közzétevőjével szerződést köt, megrendelve a reklám közzétételét. A reklámadóról szóló törvény rendelkezései alapján a megrendelőket terhelő reklámadó-fizetési kötelezettség nem megy végig a teljes hirdetési láncon, ezért az ügynökséget megbízó hirdetőnek reklámadó-fizetési kötelezettsége nem merül fel.

A fenti értelmezést nem befolyásolja a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Reklámtv.) 3. §-ának l) pontja, mely a Reklámtv. alkalmazásában rögzíti, hogy ki minősül a reklámozónak. Az Rtv. ugyanis nem utal arra, hogy a reklámozó Reklámtv. szerinti fogalmára a reklámadó-szabályok alkalmazása során is figyelemmel kell lenni.

Így tehát, ha az ügynökség rendeli meg a hirdető nevében a hirdetési szolgáltatást, akkor megrendelőként csak neki kell megfizetni a hirdetések ellenértéke után a havi 2,5 millió forint feletti rész 20%-ának megfelelő reklámadót.

Mentesítés a társasági adóalap emelése alól

A TAO törvény 3. számú mellékletének A/16. pontja alapján növeli az adóalapot:

a reklámadóról szóló törvény szerinti reklám közzétételével összefüggésben elszámolt költség (így különösen a reklám közzétevőjének vagy a reklám közzétételében közreműködőnek járó ellenérték), de legalább a reklám közzétételének szokásos piaci értéke, ha az adóalany nem rendelkezik a reklámadó alanyának olyan nyilatkozatával, miszerint a reklám közzétételével összefüggésben felmerült reklámadó kötelezettségét teljesíti vagy reklámadó-kötelezettség teljesítésre nem kötelezett.

A reklámadó-törvény azonban két alanyt nevesít:

  1. A 3.§ (1) bekezdés alapján: a hirdetés közzétevőjét, és
  2. A 3.§ (2) bekezdés alapján: a hirdetés megrendelőjét, amennyiben az nem rendelkezik a hirdetés közzétevőjének nyilatkozatával.

A fentiek alapján tehát megállapítható, hogyha a hirdetők megrendeléseit az ügynökségek a Google-nek, Facebooknak vagy – más nyilatkozatot nem adó – médiumnak továbbítják, akkor a reklámadóról szól törvény 3.§ (2) bekezdése alapján ők maguk is a reklámadó alanyává válnak. Ennek megfelelően, ha az ügynökség a hirdetőnek nyilatkozik arról, hogy a reklámadó kötelezettségeit teljesíti vagy reklámadó kötelezettség teljesítésére nem kötelezett, akkor a hirdetőnek már nem kell a társasági adó alapját megnövelnie a reklám közzétételével összefüggésben elszámolt költségekkel.

A Nemzetgazdasági Minisztérium ezt a jogértelmezést a Pánszky Ügyvédi Irodának adott állásfoglalásában is megerősítette.

Év vége közeledtével, ezért a hirdetőknek érdemes elkérniük ügynökségeiktől az ügynökségek által kiállított reklámadó-nyilatkozatokat, hogy mentesíteni tudják az augusztus 15. után megrendelt hirdetéseiket a reklámadó és társasági adó szankciói alól. Az ügynökségek a nyilatkozat kiadásával nem járnak rosszabbul, hiszen őket a reklámadó-fizetési kötelezettség ettől függetlenül érintheti, ha havi költéseik a 2,5 millió forintot meghaladják. A társasági adóalap korrekciója pedig összeghatártól függetlenül sújtja őket.

További jó hír lehet a hirdetőknek, hogy a 2015-ös szabályok alapján ezeket a hirdetéseket némi adminisztrációval, de már eleve mentesíteni lehet a reklámadó- és társasági adófizetés kötelezettsége alól.

Kérem ossza meg a cikket!

Kövesd az oldalunkat a Facebook-on és a Twitteren is!