Nagyon nem mindegy, mi hogyan jelenik meg a reklámban!

Nagyon nem mindegy, mi hogyan jelenik meg a reklámban!
Két hete a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Versenytanácsa 150 millió forint bírságot szabott ki egy gyógyszernek minősülő, gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító hatású krém reklámjai miatt az azt forgalmazó vállalkozásra. Ennek az ügynek tanulságait elemezte Zavodnyik József, a KLART Legal jogásza.

A múlt héten a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Versenytanácsa 150 millió forint bírságot szabott ki egy gyógyszernek minősülő, gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító hatású krém reklámjai miatt az azt forgalmazó vállalkozásra - idézi fel az esetet a Tiszta verseny blog.

Az ügy egyik jogi szempontból érdekes aspektusa, hogy bár reklámtevékenységről volt szó, mégsem a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról szóló törvény vagy a versenytörvény, hanem a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló törvény alapján járt el a hatóság. Ugyanakkor nem a fogyasztóvédelmi hatóság vagy a gyógyszerészeti, egészségügyi államigazgatási szervek folytatták le az eljárást, hanem a versenyhivatal.

Ennek magyarázata, hogy több törvény is utal arra, hogy a fogyasztók megtévesztésére, a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó rendelkezésekkel kapcsolatos eljárás lefolytatására jogosult hatóság meghatározása tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról szóló törvény szerint történik. Példaként említhető az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló törvény vagy a hulladékról szóló törvény is. E körbe tartozik a gyógyszer-forgalmazási törvény is, amely rögzíti, hogy a törvény gyógyszerrel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra irányadó szabályainak megsértése esetén az eljárást lefolytatására a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról szóló törvényben meghatározott hatóság jogosult7. Ez általában fogyasztóvédelmi hatóság, azonban ha a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat a gazdasági verseny érdemi befolyásolására is alkalmas (melyet a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról szóló törvény pontosan meghatároz8), akkor a GVH-hoz tartozik az ügy.

Az ilyen esetekben tehát tisztázni kell, hogy a szóba jövő hatóságok és intézmények közül melyik folytatja le az eljárást. Mivel a most lezárt eljárás esetében országos médiaszolgáltatást végző médiaszolgáltatókon keresztül valósult meg a televíziós kampány, ez egyszerre volt alkalmas a fogyasztók megtévesztésére és a gazdasági verseny érdemi befolyásolására, így a GVH folytatta le az eljárást

A gyógyszer-forgalmazási törvény kimondja, hogy a gyógyszerreklámok nem tartalmazhatnak olyan utalást vagy kifejezést, amely azt sugallja a készítményt tudósok, egészségügyi szakemberek vagy ismert személyiségek ajánlják. Jelen esetben a GVH álláspontja szerint ezt a szabályt megszegte a reklámozó, a hirdetésében egészségügyi szakember ajánlotta a terméket. A GVH megítélése szerint a gyógyszer-forgalmazási törvény célja, hogy a versenysemlegesség védelme érdekében korlátozza a bizalmi jegyekre épülő fokozott fogyasztást. A fogyasztó ugyanis hajlamos előnyben részesíteni azt a terméket, amelyet számára szakember, az adott területen szaktudással, tapasztalattal rendelkező személy vagy egyébként a fogyasztó bizalmát, figyelmét élvező személy népszerűsíti, promotálja.

Az elmúlt években a GVH több eljárást folytatott le gyógyszerek reklámjaival összefüggésben, és volt, amikor a mostani ügyhöz hasonlóan azt állapította meg, hogy a reklámok jogszabályi tilalom ellenére egy egészségügyi szakember ajánlását tartalmazták. A Vj-76/2013. számú ügyben hozott határozat is emlékeztetett arra, hogy a reklámok megítélésekor elsősorban nem az számít, hogy a reklámban elhangzó állítások megfelelnek-e a valóságnak, hanem az, hogy a reklámnak része-e olyan utalás vagy kifejezés, amely tudósok, egészségügyi szakemberek vagy ismert személyiségek ajánlását tartalmazza. A jelen esetben sem egy tényállítás valóságnak való megfelelése volt az eljárás tárgya, „csak” volt a kérdés, hogy az adott terméket egészségügyi szakember ajánlotta-e vagy sem. További részletek a blogon.

Kövesd az oldalunkat a Facebook-on és a Twitteren is!