Csermely Péter az ördög természetrajzáról

Csermely Péter az ördög természetrajzáról
A mai korban az ördög képe igen sokszor a ″sötét középkor″ babonáival azonosul, emiatt csak nagyon kevesen és nagyon kevésszer gondolkodnak el azon, hogy mikor és hogyan jelenhet meg a rosszra való csábítás az életükben - írja Csermely Péter professzor legújabb blogbejegyzésében.

A "modern ember" a saját szabad akarata bűvöletében él, és úgy gondolja, hogy ha rosszat is tesz, azt jól megfontoltan tette. A valóság ezzel szemben az, hogy minden napunk átgondolatlan elbukások sorozatával van tele, ahol a hibás, rossz, téves cselekedet igen gyakori oka az, hogy soha nem gondolkodtunk el úgy igazán az ördög természetrajzán - írja Csermely Péter professzor legújabb blogbejegyzésében.

Bevezetésként hadd idézzem Giovanni Battista Scaramelli: "A szellemek megkülönböztetése" című kiváló könyvéből az ördög ismertetőjegyeit: 1.) hamisság; 2.) haszontalan, illetlen és hiú dolgok sugalmazása; 3.) sötétség, hamis fény; 4.) felfuvalkodottság; 5.) tapintatlanság, amelyekkel túlzásokra sarkall; 6.) hiú és büszke gondolatok. Másodikként az ördög az akaratunkra gyakorolt hatásának az ismertetőjegyeit sorolom fel: 1.) nyugtalanság, zavartság és búskomorság; 2.) büszkeség vagy hamis alázat; 3.) bizalmatlanság vagy hamis biztonság; 4.) az akarat túlzott keménysége; 5.) rossz szándék; 6.) türelmetlenség a megpróbáltatásokban; 7.) a szenvedélyek felkorbácsolódása; 8.) kétszínűség, színlelés és képmutatás; 9.) a szellem szabadságával ellentétes ragaszkodás; 10.) eltántorítás Krisztus követésétől; 11.) hamis szeretet és hamis buzgóság. Ha az Olvasó többet szeretne tudni e címszavak hátteréről és az isteni szellem tulajdonságairól, hadd javasoljam, hogy olvassa el a fenti kiváló könyvet. Az ördög fenti ismertető jegyeit a Teljesség biztonságát, tisztaságát és örömét még nem ismerő lélek zaklatottságának, magára hagyatottságának és befolyásolhatóságának a jegyeiként is összegezni tudnám. Az ördög a Teremtés állandóan új szeretetet és új örömöt termő rendjét (és így az emberi lelket is) összezavarni igyekszik. Ferenc pápa szavai egy kapcsolódó tulajdonságra hívják fel a figyelmet: "Míg a sátán megoszt, addig Isten mindig egyesíti a közösséget". A gyűlölködés megoszt, a szeretet hatalma egyesít.

Az ördögnek kettős természete van: fondorlatos és kitartó, de egyben gyáva és meghunyászkodó is. Alábecsülni életveszélyes (pontosabban: üdvösség-veszélyes...), mert igen agyafúrt, és be tud férkőzni minden gondolatunkba, szándékunkba és érzelmünkbe. Ahova pedig egyszer beteszi a lábát, ott növekedni kezd. A jó hír (evangélium) viszont az, hogy Krisztus kereszthalála miatt az ördög Krisztus nevével igen hamar elűzhető -- ha szívünk teljes tisztaságával éljük át és mondjuk ki Krisztus nevét. Az ördög különösen hamar elkotródik, ha a kísértéseinek az elején tudunk Krisztus nevével megálljt parancsolni neki. A teljes poszt itt érhető el.

Kövesd az oldalunkat a Facebook-on és a Twitteren is!