Az okostantermek hasznosulását elemezte a High-Tech Suli program

Az okostantermek hasznosulását elemezte a High-Tech Suli program
Segítenek a tanárok megtartásában, és növelik a vidéki iskolák vonzerejét az okostantermek, valamint javítják a gyerekek tanulási eredményeit és tanulási motivációját – amennyiben használatukhoz tanári támogatást, tantervet, komplex keretrendszert is kapnak az iskolák. Többek közt ez derült ki a High-Tech Suli program eredményességét vizsgáló kutatásból.

Interaktív panelek, oktató robotok, 3D nyomtatók, valamint speciális bútorozás – egyebek mellett ezekkel a ma elérhető legmodernebb eszközökkel segít a diákoknak a világ és saját képességeik megismerésében a High-Tech Suli. A Mészáros Csoport pályázat útján támogatja az intézményekben a digitális tanterem és a tanteremhez kapcsolódó pedagógiai program kialakítását. A High-Tech Suli pályázatán 2022-ben újabb öt hazai, valamint négy határon túli iskola nyert egyenként csaknem 30 millió forintos támogatást. Ebből a pénzből nemcsak a digitális felszerelésre, hanem a tanárok képzésére, anyagi támogatására is futja. A programnak köszönhetően így már összesen 34 iskolában, több mint 11 ezer diák tanulhat és kísérletezhet a XXI. századi igényeket kielégítő digitális eszközökkel.

A nyertes iskolákban a leglátványosabb változás az új eszközök megjelenése, az okostanterem kialakítása. Valójában azonban ekkor kezdődik igazán a program – indul a tanárok felkészítése, képzése, mentorálása, hogy a modern gyakorlat beépüljön és megfoganjon. A fejlesztő hatás aztán éveken keresztül kisugárzik sok osztályra, szakkörre, nyári táborra. A megvalósított beruházások eredményeinek ellenőrzésén túl a multiplikatív hatásokra is fény derült az Alapítvány az innovatív oktatásért megbízásából végzett kutatásból. Az értékelés során 2022. május végén és júniusban a programban résztvevő 18 iskolában végeztek kérdőíves és interjú-alapú felmérést, mintegy félezer tanuló, és több mint százhúsz tanár és huszonkét intézményvezető megkérdezésével.

Csillogó szemek és eszközök

A pályázat előtt a legtöbb intézményben nem megfelelő vagy hiányos volt a felszerelés, illetve elavultak az eszközök. Ezen a helyzeten jelentősen javított az okosterem. A pedagógusok és az intézményvezetők a 3D nyomtatókat tartották a leginkább inspirálóknak, és ezzel a tanulók is egyetértettek. A legtöbbet használt eszköz egyébként az interaktív panel, ezt a laptopok követik. A gyerekek a LEGO Spike robot és a lézervágó iránt is élénken érdeklődnek. Az eszközhasználat legfontosabb eleme a diákok és a tanárok digitális kompetenciafejlesztése. A gyerekek legtöbbször úgy érzékelik, hogy játszottak, jól érezték magukat – néha észre sem veszik, hogy tanultak is valamit, noha a digitális eszközökkel való bánásmód elsajátításán túl olyan komplex, a munkaerőpiaci kihívásokra is reagáló soft skilljeik is fejlődnek, mint az együttműködés, kreativitás, kritikus gondolkodás, önismeret.

A High-Tech Suli program szembetűnő érdeme a kihasználtság: míg egy szaktantermet normál esetben heti 15-17 órán keresztül töltenek meg a diákok, addig a High-Tech Suli termek átlagos kihasználtsága hetente 22 óra.

Tarolnak az okostantermek

A High-Tech Suliban az eszközöket nemcsak a program kereteiben biztosított tananyagok átadására, hanem például hátrányos helyzetű gyerekek nyári táboroztatásához, különböző szakkörökhöz is felhasználták. A diákok a projektnek köszönhetően olyan versenyekre jutottak el például a robotika területén, ahova másként nem lett volna esélyük bekerülni. A tanárok sem ragadtak le a megadott tananyagnál – önálló tanterveket kezdtek készíteni, és a program saját készségeik fejlesztésére is ösztönözte őket.

A kutatás szerint azok a pedagógusok, akik használják az okostantermet, általában nem maradnak közömbösek a lehetőségek láttán, elhivatottakká válnak. A kiválasztott iskolák sokkal népszerűbbek lettek, ezekbe a korábbinál többen jelentkeznek még vidéken is. A program a tanárok megtartásában is egyértelműen szerepet játszik – az eszközöket használó, képzésben részesülő pedagógusok sokkal szívesebben dolgoznak tovább az adott intézményben.

Kövesd az oldalunkat a Facebook-on és a Twitteren is!