NN Biztosító: hiányosságok az ügyféltájékoztatás és az informatikai biztonság terén

NN Biztosító: hiányosságok az ügyféltájékoztatás és az informatikai biztonság terén
Az MNB vizsgálata nyomán összesen 19 millió forint bírságot rótt ki az NN Biztosító Zrt.-re, többek között életbiztosításokkal kapcsolatos hiányos ügyféltájékoztatás, egyes életbiztosítási termékek szerződési feltételei, valamint az informatikai biztonság nem teljes körű megfelelősége miatt.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) átfogó vizsgálatot végzett az NN Biztosító Zrt.-nél (NN Biztosító), a 2019. november 5-től a vizsgálat lezárásáig terjedő időszakot áttekintve.

A vizsgálat megállapította, hogy az NN Biztosító több tekintetben nem felelt meg az informatikai rendszer védelméről szóló jogszabályi rendelkezéseknek, így a jogosultságellenőrzés, az üzletmenet-folytonossági tervek és a licenckezelés kapcsán is merült fel probléma, illetve hiányosság.

A jegybank az életbiztosítási termékek szerződési feltételei kapcsán is több jogszabályi meg nem felelést tárt fel, így azokban például a befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékekhez kínált eszközalapok esetében a befektetési politikától való szabálytalan eltérés lehetőségét azonosította. A biztosító termékfelülvizsgálati folyamatai tekintetében pedig az éves érdemi felülvizsgálat elmaradását, illetve annak nem megfelelő dokumentálását állapította meg.

Több tekintetben sem bizonyult megfelelőnek az ügyfelek tájékoztatása: a vizsgálat jogszabálysértést tárt fel az értékkövetéssel kapcsolatos tájékoztatásra vonatkozó előírások, a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások esetén az ügyfélnek nyújtandó éves tájékoztatást előíró, valamint a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum tartalmi elemeire vonatkozó rendelkezések kapcsán.

Hiányos volt az NN Biztosító panaszkezelési szabályzata, valamint a honlapján nem szerepelt az online vitarendezési platformra mutató link. Nem válaszolták meg továbbá minden esetben határidőben az ügyfélpanaszokat, illetve nem teljeskörűen tájékoztatták a fogyasztókat a panasz elutasítása esetén a rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségekről.

A vizsgálat hiányosnak találta továbbá a biztosító új belépő alkalmazottjaira irányadó csalás- és compliance oktatási szabályzatokat az oktatások késedelmes elvégzésének következményei tekintetében.

A jogsértések miatt a jegybank 11 millió forint felügyeleti, illetve további 8 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki az NN Biztosítóra, s kötelezte a jogszabályszerű működésre. A biztosítónak a legtöbb megállapítással összefüggően 2023. december 31-ig kell adatot szolgáltatnia az MNB-nek a jogsértések megszüntetésére tett intézkedéseiről.

A bírságintézkedés körében a jegybank mérlegelte az NN Biztosító pénzügyi adatait, piaci részesedését, a jogszabálysértések súlyát, lehetséges hatását, enyhítő körülménynek számított ugyanakkor a biztosító együttműködő magatartása.

Kövesd az oldalunkat a Facebook-on és a Twitteren is!