A Magyar Telekom Igazgatósága részvényesi javadalmazási politikát fogadott el a 2022-2024 évekre vonatkozóan

A Magyar Telekom Igazgatósága részvényesi javadalmazási politikát fogadott el a 2022-2024 évekre vonatkozóan
A Magyar Telekom bejelenti, hogy a 2021. évi éves beszámolók megtárgyalását követően az Igazgatóság összesen maximálisan 29,6 milliárd forint, 2022-ben kifizetésre kerülő részvényesi javadalmazás elfogadását javasolja, amely osztalékkifizetést és részvényvisszavásárlást foglal magában.

Az Igazgatóság a 2022-2024 időszakra vonatkozó új részvényesi javadalmazási politika elfogadásáról döntött, mely az osztalékkifizetést és részvényvisszavásárlásokat magába foglaló éves részvényesi javadalmazás növekedését vetíti elő, a Társaság pénzügyi eredmények növekedésével összhangban. Előre tekintve, az éves részvényesi javadalmazás teljes mértéke várhatóan a Társaság megelőző pénzügyi évében elért “A Társaság részvényeseire jutó eredmény” módosított értékének (azaz a módosított nettó eredménynek) 60% és 80%-a közötti érték lesz.

A Magyar Telekom 2022. április 12-én tartja Éves Rendes Közgyűlését („Közgyűlés”). Az Igazgatóság megtárgyalta a Magyar Telekom Nyrt. egyedi és a Magyar Telekom Csoport konszolidált, IFRS szerint készült 2021. évi éves beszámolóit, és azokat jóváhagyásra javasolja a Közgyűlésnek. A javuló eredményt és készpénztermelést figyelembe véve az Igazgatóság úgy látja, hogy a teljes részvényesi javadalmazás, maximálisan 29,6 milliárd forintra történő éves szintű emelése indokolt. Következésképpen az Igazgatóság a 2021. üzleti év után 15,0 milliárd forint osztalék kifizetését javasolja a Közgyűlésnek. Az Igazgatóság továbbá maximum 14,6 milliárd forint értékű részvény visszavásárlását tűzte ki célul. A részvényvisszavásárlás végrehajtásának előfeltétele a Közgyűlés által adott felhatalmazás.

A Társaság az Éves Rendes Közgyűlést követően, 2022. április 25-én részletes közleményt jelentet meg az osztalékfizetés rendjéről. Az osztalék részvényenként 15,05 forintos összegnek felel meg a kibocsátott részvények (saját részvények nélküli) mai állományát figyelembe véve. Az egy részvényre jutó ténylegesen fizetendő osztalék mértéke a Társaság Alapszabályának megfelelően kerül kiszámításra és kifizetésre, azaz a Társaság a saját részvénynek minősülő részvényekre eső osztalékot felosztja az osztalékra jogosult részvényesek között a tulajdonosi megfeleltetés napja szerinti állapotnak megfelelően. A kibocsátott összes részvény száma és a saját részvények száma 2022. január 31-i állapot szerint itt tekinthető meg.

Kövesd az oldalunkat a Facebook-on és a Twitteren is!Címkék: Telekom