Ötszázmillió embernek hozhat jobb életet az internet

Ötszázmillió embernek hozhat jobb életet az internet
Az internethasználat teljes globális elterjedése hatalmas előnyökkel járna a fejlődő országok és a vállalkozások számára a következő öt évben. Az internet globális elterjedése a világ népességének hét százalékát, s hihetetlen mértékben növekedne a világgazdaság teljesítménye is.

Az internet globális elterjedése a világ népességének hét százalékát, azaz félmilliárd embert emelhet ki az abszolút szegénységből, és 6,7 billió dollárral növelheti a világgazdaság teljesítményét – áll a Strategy&, a PwC hálózatához tartozó stratégiai tanácsadó cég új tanulmányában.

A Facebook számára készült tanulmány 120 országot vizsgál egy tízéves időszakon belül, és azt mutatja be, hogy miként számolhatók fel az internet-hozzáférés akadályai, illetve a fejlődő piacokon az internethasználók számának növekedése hogyan befolyásolja az internet fejlődését.

A digitális forradalom ellenére az új internet-előfizetők számának növekedése – ami leginkább a fejlődő országokra jellemző – az elmúlt években lelassult: 2013 óta a növekedés mértéke egyszámjegyű. Világszerte 4,1 milliárd ember nem kapcsolódik be a modern gazdaságba, holott az ő részvételük több mint 6 ezer milliárd dollár többletet jelentene.

A „Connecting the World” című tanulmány szerint az internethasználat globális kiterjesztése azt jelentené, hogy minden fejlett országbeli internethasználóra öt fejlődő országbeli internethasználó jutna. Ez az arány jelenleg kettő az egyhez.

Az internethasználat teljes globális elterjedése hatalmas előnyökkel járna a fejlődő országok és a vállalkozások számára a következő öt évben, például:

• társadalmi és gazdasági felemelkedést jelentene több mint 4 milliárd embernek;

• 6,7 billió dollárral növelné a globális gazdasági teljesítményt;

• 400 milliárd dolláros növekedési lehetőség a távközlési szolgáltatóknak;

• 200 milliárd dolláros lehetőség a tartalomszolgáltatóknak.

„Az egyetemes internet-hozzáférés megvalósítása korunk egyik alapvető fejlesztési kihívása” – mondta Bahjat El-Darwiche, a Strategy& tanulmányának társszerzője és a PwC közel-keleti régiójának cégtársa. „Ahhoz, hogy a fejlődő országok lakossága is teljes mértékben részesülhessen a modern technológia előnyeiből és élvezhesse az internet átalakító hatását, az internet-hozzáférést könnyebbé és olcsóbbá kell tennünk, meg kell ismertetnünk az emberekkel azokat a nyomós okokat, amelyekért érdemes a világhálóra csatlakozniuk, továbbá támogatnunk kell őket az internet felfedezésében.”

Az előrehaladás üteme azonban lassú, a megfelelő lefedettség elérése ugyanis költséges, a meglévő infrastruktúra sebessége és kapacitása korlátozott, és adott esetben teljesen új infrastruktúrát kell létrehozni. A tanulmány szerint a lakossági internetszolgáltatás árát közel 70 százalékkal kellene csökkenteni annak érdekében, hogy az internet a világ lakosságának 80 százaléka számára megfizethető legyen. Továbbá a kapcsolódás, a tartalom és a lakossági szolgáltatások területén is tenni kell annak érdekében, hogy minél több ember kapcsolódhasson be a világháló vérkeringésébe.

• A jelenlegi 2G helyett 3G vagy 4GLTE hálózatokat kell kiépíteni, aminek köszönhetően a fejlődő piacokon az adatforgalmazás árából 60-70%-os megtakarítás lenne elérhető. A mobilhálózatok üzemeltetői számára így nyereségessé válna a mobilinternet-szolgáltatás nyújtása, és több mint két milliárd ember juthatna internet-hozzáféréshez.

• A helyi nagy sebességű hálózatokon keresztül történő tartalomszolgáltatás további 300 millió ember számára jelentene megfizethető alternatívát.

• Az offline tartalomterjesztés – ideértve az országos és regionális adatcserét – újabb 170 millió ember számára javítaná a hozzáférést és a megfizethetőséget.

• A kormányzat által biztosított, oktatásra, szociális szolgáltatásokra vagy üzleti lehetőségekre fókuszáló tartalmak további 200 millió embert ösztönöznének a világhálóhoz való kapcsolódásra.

• A támogatott előfizetői hozzáférés (pl. tanulási központok) világszerte újabb 500 millió internethasználót eredményezne.

Milyen lesz a jövő hálója?
„A jövő világhálója integratív jellegű lesz, és sokban különbözik majd a maitól” – mondta Mathias Herzog, a Strategy& tanulmányának társszerzője és a PwC US szakértője. „Nyelvileg, kulturálisan és gazdaságilag jobban alkalmazkodik majd a korábban internet-hozzáféréssel nem rendelkezők igényeihez, és ez lesz az elsődleges csatorna, amelyen keresztül a ma leginkább perifériára szorult csoportok kulcsfontosságú szolgáltatásokat vesznek igénybe. Az internethez való csatlakozás legfőbb oka a produktivitás, a mikrovállalkozások működtetése és az oktatás lesz, de az e-commerce is növekedni fog, aminek a forrása és vásárlói is a legszegényebb fogyasztók lesznek.”

Új tehcnológiákat kell bevetni
A világ legtávolabbi szegleteiben élő és legszegényebb lakosainak elérése innovatív és diszruptív technológiák alkalmazását követeli meg. „Új piaci módszereket kell találnunk a kapcsolódás, a tartalmak és a lakossági szolgáltatások terén, mivel az internet ereje csak így állítható a fejlődés és a szegénység felszámolásának szolgálatába” – mondta Andrew Bocking, a Facebook Internet.org termékmenedzsere.

Kövesd az oldalunkat a Facebook-on és a Twitteren is!