Ötmilliárd a közösségi internetre

Ötmilliárd a közösségi internetre
Ötmilliárd forintos keretösszeggel jelent meg a „Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” című kiemelt pályázati felhívás a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív program keretében.

Az infokommunikációs készségek tudatos, államilag koordinált és támogatott fejlesztése a lakosság, a vállalkozások és az államigazgatás szintjén egyaránt pozitív versenyképességi és foglalkoztatási hatású, ráadásul hozzájárul a makrogazdasági növekedéshez és az esélyegyenlőség erősítéséhez - jelentette be Rákossy Balázs európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkár.

A lakosság digitális készségeinek fejlesztése a foglalkoztathatóság erősítésén, az önfoglalkoztatás és a vállalkozóvá válás ösztönzésén, az atipikus foglalkoztatási formák elterjedésének támogatásán túl további eredményeket hozhat: A digitális felhasználók számának bővülése ösztönzőleg hat a további fejlesztésekre, illetve az infokommunikációs szektor vállalkozásainak fejlődésére; az elektronikus szolgáltatások nagyobb arányú igénybe vétele elősegíti a hatékony állam kialakítását és a bürokrácia csökkentését. A fenntartható fejlődést célzó programok sikerességét növeli, ha a lakosság mind nagyobb arányban képes igénybe venni azokat a digitális szolgáltatásokat, amelyek csökkentik az energiafelhasználást és a környezetterhelést.

Az innováció és a K+F szempontjából biztosíthatja a vállalkozói szellemet, az együttműködés képességének növelését, a megújulás lehetőségét és az újítások iránti nyitottságot. A Digitális Nemzet Fejlesztési Program (DNFP) kimondja, hogy megfelelő tudás és készségek nélkül nem lehet maximálisan kihasználni az infokommunikációs fejlesztések előnyeit. A digitális készségek javítása során elsősorban a felnőttképzés, a szemléletformálás, a mentorálás, valamint az iskolai oktatás terén fontos lépéseket tenni. Ehhez igazodva a GINOP-nak is fontos célkitűzése az állampolgárok, és különösen a munkaképes korú inaktívak, illetve a digitális készség terén leszakadással veszélyeztetettek IKT-hoz való hozzáférésének elősegítése, digitális jártasságuk fejlesztése.

Az eMagyarország Pontok Hálózata, illetve az ott tevékenykedő volt és jelenlegi eTanácsadók csoportja ideális alapot biztosít a digitális készség-fejlesztési programoknak, és a Hálózat a stratégiai elképzelések szerint a jövőben is fontos szerepet játszik a digitális készség-fejlesztést célzó programokban. Az eMagyarország Program továbbfejlesztése mellett szól, hogy a nemzetközi tapasztalatok és legjobb gyakorlatok alapján a digitális írástudás terjesztésére elsősorban a helyi beágyazottságú, ugyanakkor országosan koordinált, esetenként piaci szereplőket is bevonó tömeges képzési programok a leginkább eredményesek.

A felhívás célja az eMagyarország Centrum, az eMagyarország Pontok és az ott dolgozó eTanácsadók eddiginél aktívabb és szélesebb körű szerepvállalásához szükséges erőforrások (infrastruktúra, szolgáltatások, szakemberek, koordináció és menedzsment, finanszírozás) biztosítása.

Kövesd az oldalunkat a Facebook-on és a Twitteren is!