Mit adhat a digitalizáció az iparnak?

Mit adhat a digitalizáció az iparnak?
Az ipari gyártók a digitalizációtól elsősorban a termelés jobb nyomon követhető-ségét, a tervezés hatékonyságának növelését és a termelési hibák csökkentését várják.

Az ipari gyártás területén működő szervezeteket is vizsgálta a Siemens Zrt. öt területen (energiaágazat, egészségügy, közlekedés, ipari gyártás és ingatlanfejlesztés) lefolytatott reprezentatív kutatása. A megkérdezett vállalatok 61%-a már több mint 3 éve folytat digitalizációs fejlesztéseket és a korszerűsítések közül átlagosan 90% legalább részben igazolta a hozzá fűzött reményeket.

Az elemzés szerint az ipari gyártással foglalkozó vállalatok 67%-a tervez valamilyen digiatalizációs fejlesztést a következő három évben. 91%-uk a termelés folyamatainak jobb nyomon követését, 85%-uk a tervezés hatékonyságának növelését, 78%-uk pedig a termelési hibák erőteljes csökkentését várja a leendő fejlesztésektől.

Annak ellenére, hogy az eddigi fejlesztések túlnyomó részben sikeresnek tekinthetőek, a jövőbeni digitalizációs törekvéseket több tényező is hátráltatja. A megkérdezettek 27%-a szerint a tulajdonos vagy az anyavállalat ellenállásába ütközhetnek a digitalizációs fejlesztések, míg minden ötödik válaszadó a képzett munkaerő hiányát látja a legnagyobb akadálynak.

A kutatást kezdeményező Siemens Zrt. divízióvezetője Jeránek Tamás az eredmé-nyekre reagálva kiemelte: „a digitálizáció alapvetően változtatja meg az ipari gyártást. Azok a vállalatok, amelyek sikeresen birkóznak meg a hátráltató tényezőkkel jelentős versenyelőnyre tesznek szert. Az intelligens gépek az adatok elemzésének segítségé-vel optimalizálni tudják működésüket ezáltal pontosabban, gyorsabban és költséghaté-konyabban végezhető a gyártás teljes folyamata a tervezéstől a kivitelezésig”.

Kövesd az oldalunkat a Facebook-on és a Twitteren is!