Mikor kötelező a számlára az időbélyeg?

Mikor kötelező a számlára az időbélyeg?
Az elektronikus számlát általában digitális aláírással és időbélyeggel látják el a szolgáltatók. Pontosan mi a szabály az időpecsét használatára vonatkozóan?

Mi az az időbélyeg?
Az időbélyeg egy kódsor, amely egy adott dokumentum pontos létrejöttének időpontját igazolja, azaz a dokumentum az időpecsét dátuma időpillanatában keletkezett, jött létre vagy vált véglegessé, lezárttá. Időpecséttel ellátott dokumentumról kétséget kizáróan tudjuk, hogy mikor keletkezett, a dátum információk utólag módosíthatatlanok.

Mire használják az időbélyeget?
Az időpecsétet időbélyeg szolgáltató bocsátja ki, amelyet saját aláírásával hitelesít. Időpecséttel és elektronikus aláírással ellátott dokumentum bizonyított tulajdonsága, hogy ki írta alá, ezzel azonosítja a személyt, továbbá, hogy pontosan mikor írta alá a dokumentumot, amely azóta nem változhatott meg, ezzel hitelesíti a dokumentumot.

Jogszabályi előírások
Az időpecséttel ellátott dokumentum kétséget kizáróan hiteles, hiszen a szolgáltatóknak szigorú követelményrendszernek kell eleget tenniük, mind a hatályos hazai jogszabályok alapján, mind az Európai Uniós elvárások szerint. Az időbélyeg szolgáltatóknak időbélyegzési rendjeik vannak, amelyek az időbélyegek kibocsátására, értelmezésére, felhasználásra vonatkozó követelményeket határozza meg. Mivel az időpecsét jogilag hitelesen igazolja egy dokumentum létrejöttének időpontját, ezért a jelenleg hatályos jogszabályok szerint egy időbélyeggel ellátott dokumentumról azt kell kötelezően feltételezni, hogy a dokumentum létezett az időbélyegzés pillanatában. Ennek ellenkezőjét bizonyítani kell tudni. Az Európai Unió 2016. július 1-jétől léptette életbe az Európai Parlament és Tanács 910/2014/EU rendeletét, amely közismert neve az eIDAS rendelet. Ebben négy szolgáltatás kerül nevesítésre, amelyet a bizalmi szolgáltatók elláthatnak: hitelesítés szolgáltatás; időbélyeg szolgáltatás; aláírás- létrehozó eszköz szolgáltatás és elektronikus archiválás szolgáltatás. A magyar szolgáltatók névsorát a Nemzeti Hírközlési Hatóság honlapján találhatjuk.

Hogyan kerül a dokumentumra?

A hitelesíteni kívánt dokumentum felől egy számítástechnikai időbélyeg-kérelem érkezik az időbélyegzést végző bizalmi szolgáltatóhoz. A szolgáltató erre a kérelemre adott válaszként ellátja a dokumentumot egy időpecséttel, azaz az időbélyeg szolgáltatónak a kérelemre adott válasza maga az időpecsét.

Hogyan történik az időszámítás?
Az időpontnak minimum két megbízható forrásból kell számolódnia, amely egy nemzetközi és egy hazai időforrást alkalmaz, ezek szinkronizálásával kalkulálódik a pontos idő. Mind a hazai, mind a nemzetközi idő használata esetében a következő időforrások valamelyike használható: saját atomóra, GPS óra (Föld körül keringő műholdakon használt atomórák), DCF77 hálózat órái.

Időpecsét az elektronikus számlán

Elektronikus számlázás során nincs konkrét előírt technika, csak példák vannak, amelyből az egyik az, amely során az e-számlán minősített szolgáltató által kibocsátott legalább fokozott biztonságú digitális aláírási tanúsítvány és minősített időbélyegző szolgáltató által kibocsátott időpecsét található. Az ÁFA törvény és Európai Uniós szinten a 2010/45/EU irányelv az EDI és PKI elektronikus számlázási típusok mellett elfogad új és egyéb hitelesítési lehetőségeket az elektronikus dokumentum hitelesítésére. Nem zárja ki új technológiai megoldások használatát, azonban bármilyen elektronikus számlázási típust választunk, a kiállított számlának a számlákkal szemben elvárt követelményeknek meg kell felelnie: azaz a számlakibocsátástól a megőrzés végéig biztosítani kell tudni a számla eredetének hitelességét, adattartalmának sértetlenségét és emberi szem által olvashatónak és értelmezhetőnek kell lennie. Csak olyan elektronikus számlázási módszert választhatunk, amelyek ezeknek a feltételeknek megfelel. PKI e-számlázás esetében a digitális aláírás és az időpecsét biztosítja a számlákkal szemben elvárt hármas alapelvnek való megfelelést. A T-Systems Magyarország Zrt. által forgalmazott Billzone.eu Online Számlázó által kiállított elektronikus számlák digitális aláírással és időpecséttel vannak ellátva. A kiállított számlákhoz előfizetési csomagtól függően online elérhetőséget biztosít a számlázó 10 évig.

Időpecsét az elektronikusan aláírt dokumentumoknál

Az 1/2018.VI.29. ITM rendelet eltörölte az időbélyeg használatát az elektronikusan aláírt dokumentumoknál. Ennek oka az adózókra háruló túlzott adminisztrációs költség volt, ezzel is ösztönözni szeretné jogalkotó az e-számlázást. Papír alapú számla esetében lehetőség van digitális archiválásra a könnyebb tárolás és a papírhegyek megszűntetése érdekében. Ez azt jelenti, hogy a kibocsátott papír alapú számláról elektronikus másolat készíthető és azt tárolhatja megőrzésre kötelezett. Ilyenkor a papír alapú számla digitalizálása szkenneléssel történik, ezt követően a számlát el kell látni egy hitelesítési záradékkal, amely során a jelenleg hatályos jogszabályok egy emberi tevékenységet várnak el arra vonatkozóan, hogy a digitalizált képi adat, számlakép az eredeti számlával megegyező pontos másolata. A teljes folyamat hitelesítése érdekében az elektronikus másolatot digitális aláírással és időbélyeggel kell ellátni. Ebben az esetben kötelezően elvárt elem az időbélyeg a hitelesítéshez.

Összefoglalva
Elektronikus számla kiállítása során nem kötelező az időbélyeg használata, de elvárt a számlákkal szembeni hármas követelménynek való megfelelés. Ha ezt számlakibocsátó tudja teljesíteni időpecsét nélkül valamilyen más technológiával, akkor a jogszabályi környezet erre lehetőséget ad. Papír alapú számla archiválása esetében a hitelesített elektronikus másolatot kötelezően digitális aláírással és időbélyeggel kell ellátni.

Kövesd az oldalunkat a Facebook-on és a Twitteren is!


Katona Andrea

2014 óta a piacon lévő Billzone.eu online és elektronikus számlázó szolgáltatás termékfelelőse. Számlázási szakértőként jártas az e-számla, digitális aláírás, időpecsét kérdéskörben, feladata a …