Mi a sikeres vállalati transzformáció kulcsa?

Mi a sikeres vállalati transzformáció kulcsa?
„Jó pap holtig tanul″ szól a magyar közmondás: klerikus kollégáikhoz hasonlóan az információs kor egyházai, a multinacionális vállalatok, valamint munkavállalóik sem tehetnek mást, mint követik ezt az örök igazságot. A transzformáció vállalati képesség: a sikeres cégek felismerték a folyamatos fejlődésben rejlő előnyöket és ezzel a tapasztalattal felvértezve képesek piaci előnyöket kiharcolni maguknak.

A Deloitte szakértői négy kérdés mentén vizsgálták, hogy milyen mozgatórugók állnak egy vállalat életében a transzformáció mögött, és milyen főbb szereplők és faktorok járulnak hozzá egy átalakítási program sikerességéhez. Ehhez az alapot a több, mint 300 vállalati és transzformációs vezető bevonásával készült 2022-ben megjelent „Monitor Deloitte's 2022 Chief Transformation Officer Study" című tanulmány szolgáltatta.

Miért kezdenek bele vállalatok transzformációs programokba?

„A transzformációs programok indítása, kivitelezése és lezárása egyaránt embert és türelmet próbáló feladat, nem is csoda hogyha a kivitelezés kellős közepén minden érintett szájából elhangzik a jellemző kérdés: Miért is kellett nekünk ez?" - mondta Laczkó Domonkos, a Deloitte Magyarország technológiai tanácsadás üzletágának szenior tanácsadója.

A tanulmány a transzformációs programok mögött álló érvrendszert három nagyobb kategóriába rendezi: jelenlegi működés optimalizálása, üzleti tevékenység kiterjesztése, üzleti működés újragondolása.

A válaszokból kiderül, hogy a transzformációk mögött álló indokok nagyobb részben a jelenlegi működés optimalizálására (42%), valamint a meglévő tevékenység szélesítésére fókuszálnak (37%). Az általában a „transzformáció" kifejezéssel asszociált üzleti modell újragondolása kisebb, de nem elhanyagolható arányban (21%) jelenik meg.

Mik a transzformációs programok mögött álló főbb hajtóerők?

A kutatásban a miért kérdésen túl, a megkérdezetteknek a mikor kérdésre is választ kellett adnia. Jellemzően a transzformációs programok létrejötte nem egy döntéshez vagy időbeli eseményhez köthető, hanem több esemény együttes bekövetkezésére adott válaszként jelenik meg.

A legmagasabb arányban megjelölt válaszok alapján a transzformáció elindítása mögött álló leggyakoribb indokokból két fő következtetés vonható le:

  • a digitális technológiai megoldások folyamatos fejlődésének kiaknázása minden szervezet számára kiemelt prioritással bír - ezt a trendet hatványozottan erősítette a koronavírus, amely egyre inkább a digitális munkavégzés és bürokrácia felé tereli az embereket;
  • a belső mozgatórugók a szervezeti működés és folyamatok hatékonyságát célozzák, a költségekkel szemben: a vállalatok nem feltétlenül kevesebbet, inkább hatékonyabban szeretnének költeni.

Kik állnak a változás élén?

A transzformációs programok jellegükből fakadóan több terület közötti koordinációt igénylő, magas emberi tudás- és erőforrás igényű események, nem köthetőek pusztán egy-egy szervezeti egység szaktudásához. A Deloitte tanulmányának eredményei szerint a tipikus transzformációs program 5-7 terület közös munkájának eredménye, melyek közül a legmagasabb arányban az IT szakemberei képviselik magukat: a válaszadók 78%-a jelezte, hogy nélkülük elképzelhetetlen a transzformáció, megelőzve a stratégiai és az emberi erőforrások területeket.

A humánerőforrások bevonásánál is árulkodóbb az anyagi erőforrások felhasználásának megoszlása, amelyeknél a válaszadók szerint 26%-os aránnyal szintén a technológia viszi a prímet. Ez a megállapítás egybevág a folyamatosan növekedő technológiai kiadások trendjével, melyet a Deloitte munkatársai korábban részletesen bemutattak.

Mik a sikeres transzformáció kulcs tényezői?

Ugyan minden transzformáció egyedi, sajátos elvárásrendszerrel és sikerkritériumokkal bír, vannak azonban olyan fundamentumok, melyek szem előtt tartása jelentősen erősítheti a transzformáció sikerességének esélyét. A tanulmányban a válaszadók három értéket emeltek ki, mint egy sikeres transzformáció kulcs elemei: a felső vezetői bevonódás, az aktív transzformációs vezető és a pénzügyi befektetés.

„A sikerhez nélkülözhetetlen a tiszta elvárások felállítása és megfelelő emberek dedikálása, egy elkötelezett vezető a szükséges kapacitással, tudással és felhatalmazással, valamint megfelelő mennyiségű és megfelelően megtervezett pénzügyi kiadások." – mondta Szathmáry András, a Deloitte Magyarország technológiai tanácsadás üzletágának szenior menedzsere.

Az IT szerepe a folyamatos transzformációk világában

Egy vállalati transzformációs ökoszisztémán belül radikálisan megváltozott az IT szerepe és felelőssége is: míg korábban ez a szervezeti egység az üzleti területek kiszolgálójaként, alacsony befolyással rendelkezett, manapság egyre gyakrabban fogalmazódik meg egy olyan elvárás az IT irányába, hogy vezető („driver") szerepet magára öltve kezdeményezzen, proaktívan reagáljon a kor és digitális fejlődés által támasztott elvárásokra.

„A vállalati transzformációs programok által biztosított kiemelt figyelem lehetőséget ad a CIO-k számára, hogy újra definiálják szervezeti egységük szerepét, elmozdulva a szolgáltató funkcióból a partner vagy a fejlődés pionírjának szerepe felé." – tette hozzá Szathmáry András.

A tanulmány itt érhető el teljes terjedelmében.

Kövesd az oldalunkat a Facebook-on és a Twitteren is!Címkék: Deloitte, vállalat