MI-ról szóló workshop indul középiskolai tanárok részére az Asura Technologies és az Óbudai Egyetem együttműködésében

MI-ról szóló workshop indul középiskolai tanárok részére az Asura Technologies és az Óbudai Egyetem együttműködésében
Az MI-alapú szoftverfejlesztő cég, az Asura Technologies Zrt. az Óbudai Egyetemmel stra-tégiai együttműködést kötött, aminek a keretében többek között ösztöndíjprogram, interak-tív kiállítótér és tanulószoba valósul meg az egyetem falai között, hamarosan pedig egy MI-ről szóló ingyenes workshop is indul.

Március 23-án írta alá az Óbudai Egyetem és az Asura Technologies a partnerségi megállapodá-sát. A hosszú távú együttműködés célja, hogy a cég és az egyetem elméleti és gyakorlati tudás-bázisukat együtt mozgósítsák annak érdekében, hogy az Óbudai Egyetem akadémiai tudását és az Asura világszintű szakmai tapasztalatait ötvözve emeljék magas szintre a magyarországi kuta-tás-fejlesztés színvonalát. A kooperáció kiemelt résztvevője a Neumann János Informatikai Kar.

Az Asura Technologies magyar alapítású, MI-n alapuló szoftverfejlesztő cég. A vállalat új generá-ciós videó analitikai rendszereket és rendszámfelismerő szoftvereket alkot közlekedésbiztonsági, járműazonosító és általános biztonsági alkalmazásokhoz. A cég projektjeivel Ázsiában, Ameriká-ban és Európában is jelen van. Eddig az oktatási intézménnyel STEM területen működtek együtt, a cég szakértő kollégái pedig évek óta tanítanak az Óbudai Egyetemen mesterséges intelligencia témakörben. A most aláírt együttműködés fő pontjai között szerepel a közös ösztöndíjprogramok megvalósítása, hallgatói tér és közös szakmai rendezvények kialakítása, tanárok képzése és az MI-ről szóló workshopok elindítása is.

Az Asura célul tűzte ki maga elé, hogy felvállal egy társadalmi edukációs szerepet és segít köze-lebb hozni az MI-t az emberekhez. A Chat GPT-hez hasonló generatív nyelvi modellek berobba-násával az MI használata visszavonhatatlanul a mindennapok részévé vált. Az oktatási szektor-ban is jelentős változások jöhetnek létre, ezért kiemelten fontos, hogy az ágazat szereplői adap-tálódni tudjanak a gyorsan zajló technológiai átalakuláshoz. Az Asura szerint ennek első lépése az, ha a tanárok és a diákok digitális, technológiai képességei fejlődnek. Éppen ezért az Asura, az Óbudai Egyetem és a SKOOL közösen ingyenes, egynapos workshopokat indít általános-és középiskolai informatikai tanárok részére. Az élményalapú oktatásokon egy keret és eszközrend-szert, valamint alapvető programfejlesztési tudást akarnak adni a tanárok kezébe és rajtuk ke-resztül megmutatni a diákoknak, hogyan tudják hatékonyan és etikusan használni a mesterséges intelligenciát. A foglalkozásokat az Asura és a SKOOL csapatának tagjai tartják.

A megállapodás aláírásakor az Asura Technologies részéről, Kiss György-Máté, vezérigazgató, az Óbudai Egyetem részéről pedig Prof. Dr. Felde Imre ipari és üzleti kapcsolatokért felelős rek-torhelyettes volt jelen.

“Az Asura Technologies Zrt. több szállal is kötődik az egyetemhez. A mostantól érvényes együtt-működés során cégünk részt vesz az egyetem STEM programjaiban, valamint a STEM terem infrastrukturális és szoftveres támogatásában, workshopok szervezésében, közös képzési és ösztöndíj programok kidolgozásában és lebonyolításában is együtt dolgozunk a jövőben. Kiemelt feladatunk részeként társaságunk bekapcsolódik az egyetemi beruházásban megvalósuló Tudo-mányos és Innovációs Parkok szakmai programjaiba is“– mondta Kiss-György Máté.

“Az Óbudai Egyetem vezetésének dedikált célja, hogy céges partnerei szakterületük legjobb képviselői legyenek, ezáltal a hallgatók már tanulmányaik alatt naprakész információkkal rendel-kezzenek, és lehetőség szerint minél hamarabb elhelyezkedjenek választott szakterületükön” – hangsúlyozta Prof. Dr. Felde Imre.

Az Asura és az Óbudai Egyetem is azt reméli, hogy a partnerség fontos mérföldköve lesz egy hosszútávú társadalmi célú edukációs programsorozat megvalósításának.

 

Kövesd az oldalunkat a Facebook-on és a Twitteren is!