Bennünket a fikciók tartanak össze

Bennünket a fikciók tartanak össze
A 2023-as Internet Hungary konferencián tartott előadást Kovács András Péter, a Dumaszínház humoristája. A stand-up fellépő érdekfeszítő eszmefuttatást tartott arról, hogy egy, az agyunk kreálta fikcióban éljük a mindennapjainkat és erre tanítjuk meg a mesterséges intelligenciát is.

Több ezer éve, hogy az ember öntudatra ébredt, ezért azonban komoly árat fizetett: amikor az őseink ráeszméltek saját eshetőségükre és korlátjaikra, ez félelemmel és szorongással töltötte el őket. Végül mindarra, amit képtelenek voltak megérteni, az agyuk fikciók létrehozásával reagált. "Az ember irányításra törekszik, ahhoz viszont ismernie kell a világot. A világról alkotott képünket gazdagíthatjuk kíváncsisággal, amivel érdemi tudást szerzünk, ám amit nem tudunk megszerezni, azt a képzeletünk fikcióval pótolja ki. Így alakul ki a teljes világképünk. Ez részben lehet tudatos, illetve tudattalan" - magyarázta Kovács András Péter. Elmondása szerint az agyunk az idegszálakon beérkező elektromos ingereket próbálja dekódolni és azok alapján összerakni egy képet arról, hogy milyen is lehet az egyébként színtelen világ. "Különböző hosszúságú fényhullámok vannak, amelyeket az agyunk színeknek érzékel és megtölti velük a világot. Különböző rezgések vannak, amelyeket hangokként dekódolunk. Ugyanez a helyzet a tapintásokkal, ízekkel, egyéb érzékelésekkel. Az agyunk 11 milliárdnyi bit adatot kap, ebből mindössze 40-et tud feldolgozni. Az összes többit a képzeletünkkel pótolja ki" - mondta.

A legegyszerűbb példa erre a látásunk. Azon a ponton, ahol a látóideg a retinához érkezik, egy vakfoltot kellene látnunk. Ezek a sötét pontok a látótér 2 százalékát töltik ki, ám az agyunk pótolja a képet, így észre sem vesszük a hiányt.

„Az agy tudja azt, amit a Photoshop csak pár éve, vagyis a tartalomérzékeny kitöltést.”

Míg a Photoshopnak ez egy ember által irányítható funkciója, a mesterséges intelligencia az agyhoz hasonlóan már magától képes létrehozni képeket instrukciók alapján. Ezekhez a képekhez persze alapul vesz az interneten fellelhető forrásokat, csak úgy, mint ahogy az agyunk vesz alapul emlékképeket, amikor egy régmúlt történést próbálunk felidézni. "Amikor egy múltbéli emléket mesélünk, valójában csak néhány valós flashbackünk van róla, a többi részletet az agyunk pótolja ki és alakítja történetté, majd ezt a történetet rögtön el is hiszi" - mutatott rá Kovács András Péter.

Az agyunk jeldekódoló képessége következtében vagyunk képesek arra is, hogy értsük a többi embert. Egy bizonyos szint fölött azonban ez is csak fikció, valójában ugyanis mindössze 20 százalékban vagyunk képesek eltalálni, hogy egy számunkra vadidegen ember mire gondolhat, mit érezhet. Ez az arány egy hozzánk közel álló személy esetében is csupán csak 35 százalék.

"Az agyunk mindenben az emberit keresi. Ha lelket képzelünk valaminek, akkor úgy érezzük, hogy képesek vagyunk az adott dologgal kommunikálni. Ezt hívják animizmusnak, ami a mai napig megfigyelhető jelenség. Gondoljunk csak arra, hogy neveket adunk a vitorlás hajóknak, vagy szempillákat ragasztunk az autónk fényszóróira. Ha mozogni látunk egy élettelen tárgyat, az agyunk egyből élettel, motivációkkal tölti meg, hozzáképzel egy jellemet és egy történetet" - mondta a humorista, aki ezt egy kivetített animációval szemléltette. A felvételen geometriai ábrák mozogtak, látszólag két kisebb alakzat próbált meg kiszabadítani egy nagyobbat egy elkerített részből. Ezt a történetet azonban a látottak alapján az agyunk kreálta, ahogy az agyunk különböző jellemmel is felruházta az ábrákat.

"Az agyunk egyik fő megküzdési módja, hogy ok-okozati összefüggéseket keres, ezeket kronológiai sorrendbe teszi és történeteket kreál. A legtöbbször azonban utólag vonja le az ok-okozati összefüggéseket, így tehát az agy nem racionális, hanem racionalizáló. Ezzel azonban nincsen semmi baj, hiszen ezek nélkül a képzeletek nélkül megbolondulnánk. A fikciók közösek, az alapjuk nem más, mint több százezer éves emberi természet. A legfőbb megvezetőink tehát saját magunk vagyunk, de ez így van jól, mert így tudunk normálisak maradni" - summázta Kovács András Péter.

Kövesd az oldalunkat a Facebook-on és a Twitteren is!