A Magyar Telekom 2021. negyedik negyedéves eredményei

A Magyar Telekom 2021. negyedik negyedéves eredményei
A Magyar Telekom ma közzétette 2021. negyedik negyedévre és egész évre vonatkozó EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit. A negyedéves pénzügyi jelentés nem auditált értékeket tartalmaz az összes pénzügyi időszakra.

Főbb eredmények:

Az összbevétel éves összevetésben 2,5%-kal, 193,6 milliárd forintra nőtt 2021 negyedik negyedévében, illetve az egész év során 4,0%-kal 700,1 milliárd forintra az előző év azonos időszakához képest, ami elsősorban a távközlési szolgáltatásokból, különösen a mobil adatforgalomból származó bevételek emelkedésének köszönhető. Ez ellensúlyozta az alacsonyabb rendszerintegrációs és IT (RI/IT) értékesítést mindkét országban.

 • mobil bevételek 9,3%-kal, 107,1 milliárd forintra nőttek 2021 negyedik negyedévében az előző év azonos időszakához képest, ami a mobil adat- és SMS-bevételek további erősödésének, valamint a magyarországi készülékértékesítés növekedésének köszönhető.
 • vezetékes bevételek éves szinten 1,1%-kal, 58,6 milliárd forintra nőttek 2021 negyedik negyedévében, mivel a szélessávú és televíziós bevételek javulása ellensúlyozta a hangalapú bevételek és a készülékértékesítési bevételek csökkenését.
 • rendszerintegrációs és informatikai bevételek éves szinten 15,4%-kal, 27,9 milliárd forintra csökkentek 2021 negyedik negyedévében, és mérsékelten, 2,9%-kal, 86,9 milliárd forintra csökkentek 2021 teljes évben. A negyedéves teljesítmény a magyar projektbevételek eltérő szezonális alakulását tükrözi, az előző év azonos időszakához képest alacsonyabb bevételek mutatkoztak a negyedik negyedévben, ami párosult a nagyértékű testreszabott megoldási projektek csökkenésével Észak-Macedóniában.

A közvetlen költségek éves összevetésben 6,1%-kal, 96,4 milliárd forintra nőttek 2021 negyedik negyedévében, a teljes évet tekintve pedig 4,8%-kal, 311,7 milliárd forintra, nagyrészt követelések értékvesztésével kapcsolatos és készülékértékesítési költségek emelkedése miatt.

 • Az összekapcsolási költségek éves összevetésben 8,0%-kal 6,3 milliárd forintra nőttek 2021 negyedik negyedévében, ami elsősorban a megnövekedett, hálózaton kívüli mobil hang- és SMS-forgalom kombinációját tükrözi Magyarországon, ami a hazai mobilszolgáltatóknak történő kifizetések növekedését eredményezte.
 • Az RI/IT szolgáltatással kapcsolatos költségek a bevétellel összhangban csökkentek éves összevetésben, és 20,3 milliárd forintot tettek ki 2021 negyedik negyedévében.
 • követelések értékvesztésével kapcsolatos költségek 2,7 milliárd forinttal, 5,2 milliárd forintra nőttek 2021 negyedik negyedévében egy magyarországi 3,2 milliárd forintos, előremutató értékvesztés-képzés miatt, tükrözve az ügyfelek fizetőképességének esetleges romlását a kedvezőtlen makrogazdasági tendenciák és a magyarországi hitelmoratórium megszűnésével kapcsolatos 2022 közepére várható hatás következtében. Ehhez társult, hogy Észak-Macedóniában megnőtt a leírások értéke. Ezek ellensúlyozták a kintlévőségek kedvező korosodásának pozitív hatását a magyarországi működésben.
 • távközlési adó éves szinten változatlan maradt, 6,7 milliárd forintot tett ki az időszakban, tükrözve a csökkenő vezetékes forgalom, ill. a növekvő mobilforgalom együttes hatását.
 • Az egyéb közvetlen költségek éves szinten 11,1%-kal, 57,9 milliárd forintra nőttek 2021 negyedik negyedévében, ami elsősorban a magasabb készülékértékesítési költségeknek, valamint a roaming- és TV-kifizetések növekedésének köszönhető, mely utóbbi a bővülő televíziós ügyfélkörnek tudható be.

A bruttó fedezet éves szinten 0,8%-kal 97,2 milliárd forintra csökkent 2021 negyedik negyedévében, mivel a követelések értékvesztésére képzett leírás ellensúlyozta a pozitív általános teljesítményt. Ennek ellenére a teljes éves bruttó fedezet 3,4%-kal 388,4 milliárd forintra javult az előző évhez képest, köszönhetően a távközlési szolgáltatások növekvő hozzájárulásának mindkét országban.

A közvetett költségek éves összevetésben 8,8%-kal, 32,2 milliárd forintra csökkentek 2021 negyedik negyedévében, és 1,3%-kal, 147,7 milliárd forintra a teljes évre vetítve, köszönhetően az alacsonyabb személyi jellegű költségeknek, amelyek ellensúlyozták az egyéb működési bevételek alacsonyabb szintjét.

 • személyi jellegű ráfordítások éves szinten 4,6 milliárd forinttal, 16,0 milliárd forintra mérséklődtek 2021 negyedik negyedévében, köszönhetően az alacsonyabb átlagos létszámnak és az éves összevetésben alacsonyabb magyarországi végkielégítési költségeknek, valamint a kapcsolódó könyvelések éven belüli eltérő eloszlása miatti alacsonyabb prémiumköltség pozitív hatásának.
 • Az egyéb működési költségek 4,8%-kal alacsonyabbak voltak az előző év azonos időszakához képest, 17,5 milliárd forintot tettek ki a negyedévben, köszönhetően a költségoptimalizálási intézkedések pozitív hozzájárulásának, különös tekintettel a karbantartási és javítási-, valamint a tanácsadási költségekre.
 • Az egyéb működési bevételek 2,3 milliárd forinttal, 1,3 milliárd forintra csökkentek 2021 negyedik negyedévében a magyarországi ingatlanértékesítésből származó bevétel hiánya miatt.


Az EBITDA éves összevetésben 3,7%-kal 64,9 milliárd forintra nőtt a negyedévben, az EBITDA AL 3,4%-kal javult az előző év azonos időszakához képest, 58,6 milliárd forintra
. Az egész évet tekintve az EBITDA 6,6%-kal, az EBITDA AL 6,7%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Ezeket a pozitív elmozdulásokat elsősorban a szolgáltatási bevételek növekedése és a személyi jellegű költségeken elért csökkenés okozta.

Az értékcsökkenési leírás 7,0%-kal, 39,3 milliárd forintra nőtt 2021 negyedik negyedévében az előző év azonos időszakához képest. Magyarországon a magasabb költségek a szoftverek aktiválásával és élettartam csökkentésével voltak kapcsolatosak, míg Észak-Macedóniában a növekedés a RAN modernizációs program következtében lerövidült hasznos élettartam és a felgyorsult értékcsökkenés következménye.

Az adózott eredmény éves szinten 18,0%-kal 18,8 milliárd forintra nőtt 2021 negyedik negyedévében, és 35,7%-kal, 62,8 milliárd forintra a teljes év során. A növekedés az erős működési teljesítménynek, a javuló költséghatékonyságnak és a kedvezőbb pénzügyi eredményeknek tudható be.

 • nettó pénzügyi eredmény 3,7 milliárd forinttal javult az előző év azonos időszakához képest, ami 2,5 milliárd forint veszteséget jelentett 2021 negyedik negyedévében. Bár a kamatkiadások nőttek a magasabb spektrumdíjfizetési kötelezettségek és egy - Észak-Macedóniában 2020 negyedik negyedévben elszámolt - egyszeri kamat céltartalék feloldás hiánya miatt, a származékos ügyletek valós értéken történő értékelésének kedvezőbb eredményei, amelyek a releváns hozamgörbék különböző elmozdulásait tükrözik, jelentős javulást eredményeztek az előző év azonos időszakához képest. 
  • nyereségadó ráfordítások éves szinten 15,1%-kal 4,3 milliárd forintra emelkedtek 2021 negyedik negyedévében, összhangban az adózás előtti eredmény növekedésével.

A nem irányító részesedésekre jutó nyereség éves szinten 1,0 milliárd forinttal 0,1 milliárd forintra csökkent 2021 negyedik negyedévében az észak-macedóniai leányvállalatnál felmerülő értékcsökkenési leírást és kamatköltségeket érintő egyszeri hatások következtében, melyek ellensúlyozták a leányvállalat kedvező mögöttes folyamatainak pozitív hatását.

A szabad cash-flow, a spektrum licenszek nélkül (azaz egyszeri spektrumdíj nélkül) 56,2 milliárd forint volt 2021-ben; az éves szintű csökkenést a beruházási kiadások növekedése és a kedvezőtlenebb működő tőke alakulás eredményezte.

Kövesd az oldalunkat a Facebook-on és a Twitteren is!Címkék: Telekom